کلیدواژه‌ها = نقض قرارداد
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 51-65

هدایت اله سلطانی نژاد


3. ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 147-170

حبیب طالب احمدی؛ عباس کاظمی نجف آبادی