کلیدواژه‌ها = کانت
تعداد مقالات: 1
1. رمانتیسیسم حقوقی: ساوینی و مفهوم volkgeist در حقوق

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 31-58

مسعود زمانی