کلیدواژه‌ها = دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم قانون اساسی در اندیشه جان رالز

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 247-273

فردین مرادخانی