کلیدواژه‌ها = انتخاب مستقیم
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه های تعیین کننده جایگاه رئیس کشور

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-59

سیدرضا آل محمد؛ سیدمحمد هاشمی