کلیدواژه‌ها = مسئولیت محدود
تعداد مقالات: 2
1. نظارت مراجع برون‌سازمانی بر هنجارگذاری مقامات قضایی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 69-92

کرامت بلاغی؛ غلامحسین مسعود؛ محمدکاظم عمادزاده


2. بررسی تطبیقی مبانی خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-35

فرشته احمدی‌نیا؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ منوچهر توسلی نائینی