کلیدواژه‌ها = دادرسی کیفری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی قاعده ی رد ادله در دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 100-130

سیمیندخت دریابیگی؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی