کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
تعداد مقالات: 5
1. لایه‌های پنهان قانون اساسی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 235-267

فردین مرادخانی


2. مفهوم قانون اساسی در اندیشه جان رالز

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 247-273

فردین مرادخانی


3. بررسی مفهوم رویه‌های اساسی در حقوق اساسی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-127

فردین مرادخانی


4. صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-27

جواد تقی زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ رضوان فدایی