نویسنده = مهین سبحانی
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت و انواع مسئولیت معاونت در دیوان های بین المللی کیفری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 131-162

مهین سبحانی؛ نادیا باقری


2. بررسی قاعده ی رد ادله در دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 100-130

سیمیندخت دریابیگی؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی