نویسنده = اعظم انصاری
تعداد مقالات: 2
1. شرایط اساسی توافق صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 225-255

محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری