تعداد مقالات: 242
201. تأملی بر نظام تصویب و نظارت قضایی بر تحریم‌ها در حقوق اتحادیه اروپا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 209-244

مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان


202. الزامات مقابله با تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 211-243

حسین شریفی طرازکوهی؛ فاطمه فتح پور


205. چالش تعهد بر افشا در تأمین مالی هزینه های داوری تجاری بین‌المللی توسط ثالث

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 223-256

عبدالحسین شیروی؛ اعظم انصاری


206. شرایط اساسی توافق صلاحیت در حقوق بین‌الملل خصوصی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 225-255

محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری


207. مبانی اقتصادی توزیع خسارت در مسئولیت مدنی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 227-258

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ نگین غلامی


208. تلاشی در راستای تبیین قاعده ملازمه نفع- مخاطره و جایگاه آن در ضمان قهری شرعی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 237-272

عباس کریمی؛ الهام صادقی راد؛ ابراهیم تقی زاده


212. استناد به روح قانون در دادرسی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 227-241

محمد باقر عامری‌نیا؛ علی جمادی


213. تأملی بر مشروعیت سیاست کشتار هدفمند از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 245-276

سیدحسام الدین لسانی؛ مهوش منفرد


215. نحوه تصمیم‌گیری دیوان بین‌المللی دادگستری در موارد خلأ حقوقی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 257-283

محسن محبی؛ وحید بذّار


216. قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در پرتو اجرای قانون جرم سیاسی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 257-291

محمد هادی صادقی؛ فضل اله فروغی؛ بهزاد جودکی


217. تقابل برنامه آزادی دریانوردی آمریکا و ادعاهای حاکمیتی چین در دریای جنوبی چین

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 273-304

سید هادی محمودی؛ عارفه راستگو افخم


220. وضعیت حقوقی همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقی ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 249-278

جعفر قاسمی؛ مرتضی نجابت خواه؛ فرهنگ فقیه لاریجانی


223. هماهنگ سازی حقوق خصوصی در اتحادیه ی اروپا

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 293-328

امیر صادقی نشاط؛ حسنا حاج نجفی


224. حق تفریح و فراغت اشخاص دارای معلولیت در پرتو اسناد بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 305-344

امیر مقامی؛ مریم سادات امیرشاکرمی


225. ارزیابی قاعده شدت کافی در رویه دیوان کیفری بین‌المللی

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-33

علی حسن بابایی؛ احمدرضا توحیدی؛ محمود قیوم زاده