تعداد مقالات: 242
179. حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بازرگانی به روش شبه دادرسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 163-188

عبدالحسین شیروی؛ محمد جواد عبداللهی


181. صورت‌بندی گفتمانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 169-196

سید جواد صالحی؛ مجتبی دهقان


182. ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 171-203

فضل الله فروغی؛ رضا رحیمیان


184. معیار تعیین نفقه ی زوجه در فقه امامیه و حقوق مدنی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 175-204

مجید سربازیان؛ غلامرضا برزگر


185. دعوی متقابل در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 177-209

سوده شاملو؛ سارا شاملو


186. بیمه مضاعف

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 177-208

حبیب طالب احمدی؛ عبدالله رحمانی


187. بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 183-213

فضل الله فروغی؛ زهرا توانگر


190. بررسی تعهد دولت ها نسبت به امنیت آب در حقوق بین‌الملل

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 193-224

مصطفی فضائلی؛ مهناز رشیدی


191. انتقال سفارت آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 195-225

امیر مقامی؛ محمدرضا ملت؛ مسعود احسن نژاد


193. معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 199-220

سید مجتبی واعظی


195. مطالعه تطبیقی محدودیت‌های حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 207-235

سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


197. تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 189-205

علیرضا فصیحی زاده؛ داریوش کیوانی