تعداد مقالات: 214
176. بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 183-213

فضل الله فروغی؛ زهرا توانگر


177. سازمان‌های مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 135-162

محسن صادقی؛ هانیه مدرس


179. معیار تعیین نفقه ی زوجه در فقه امامیه و حقوق مدنی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 175-204

مجید سربازیان؛ غلامرضا برزگر


180. دعوی متقابل در رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 177-209

سوده شاملو؛ سارا شاملو


182. بیمه مضاعف

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 177-208

حبیب طالب احمدی؛ عبدالله رحمانی


184. حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بازرگانی به روش شبه دادرسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 163-188

عبدالحسین شیروی؛ محمد جواد عبداللهی


185. انتقال سفارت آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 195-225

امیر مقامی؛ محمدرضا ملت؛ مسعود احسن نژاد


187. مطالعه تطبیقی محدودیت‌های حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 207-235

سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


188. بررسی تعهد دولت ها نسبت به امنیت آب در حقوق بین‌الملل

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 193-224

مصطفی فضائلی؛ مهناز رشیدی


191. تحلیل حقوقی فقهی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 189-205

علیرضا فصیحی زاده؛ داریوش کیوانی


193. الزامات مقابله با تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 211-243

حسین شریفی طرازکوهی؛ فاطمه فتح پور


195. تأملی بر نظام تصویب و نظارت قضایی بر تحریم‌ها در حقوق اتحادیه اروپا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 209-244

مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان


196. تلاشی در راستای تبیین قاعده ملازمه نفع- مخاطره و جایگاه آن در ضمان قهری شرعی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 237-272

عباس کریمی؛ الهام صادقی راد؛ ابراهیم تقی زاده


198. مبانی اقتصادی توزیع خسارت در مسئولیت مدنی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 227-258

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ نگین غلامی