تعداد مقالات: 214
104. ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 91-115

محمد علی خورسندیان؛ زهرا اسدی


105. جرم فراتر از قصد در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق مصر

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-127

ابوالحسن شاکری؛ امیر آلبو علی


107. بررسی قاعده ی رد ادله در دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 100-130

سیمیندخت دریابیگی؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی


108. بررسی مفهوم رویه‌های اساسی در حقوق اساسی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-127

فردین مرادخانی


110. تحلیل حقوقی کارکرد و نقش اتاق پایاپای در معاملات مشتقه مالی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 99-126

جواد حسین زاده؛ دانا معبدی


111. شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 105-141

محمدحسین زارعی؛ سید محمد حسینی؛ محمد نجفی کلیانی


121. اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 125-149

مهدی حسن زاده