تعداد مقالات: 242
101. ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 91-115

محمد علی خورسندیان؛ زهرا اسدی


102. جرم فراتر از قصد در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق مصر

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-127

ابوالحسن شاکری؛ امیر آلبو علی


107. مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 99-123

احمد حاجی ده آبادی


108. بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 99-122

محمد هادی صادقی


109. بررسی مفهوم رویه‌های اساسی در حقوق اساسی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-127

فردین مرادخانی


110. تحلیل حقوقی کارکرد و نقش اتاق پایاپای در معاملات مشتقه مالی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 99-126

جواد حسین زاده؛ دانا معبدی


111. بررسی قاعده ی رد ادله در دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 100-130

سیمیندخت دریابیگی؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی


114. شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 105-141

محمدحسین زارعی؛ سید محمد حسینی؛ محمد نجفی کلیانی


118. انتقال موافقتنامه داوری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 97-127

علی رضایی؛ میلاد امیری


119. سازمان جهانی تجارت و حقوق بین‌الملل بشر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 103-135

حسین شریفی طراز کوهی؛ سید صلاح الدین فاطمی نژاد


122. بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از منظر حقوق مؤلف

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 109-139

ابراهیم رهبری؛ سعید نجات زادگان؛ حمید نجات زادگان