تعداد مقالات: 214
76. بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقص علم بشر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-73

جمشید جعفر پور؛ مجتهد سلیمانی ابوالحسن؛ محمد رحیمی سکه روانی


77. کارت بدهی و ارزیابی تعهدات بانک صادرکننده آن در خصوص انتقال وجه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 59-90

مریم جلالی؛ محمد مهدی الشریف؛ علیرضا فصیحی زاده؛ محمود جلالی


79. راهبُردهای کنترل کیفری جرایمِ حوزه ی کسب و کار

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-77

اکبر وروایی؛ عیسی بنی نعیمه


80. علت‌شناسی جنایی در سنجه حکمت اسلامی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 67-99

مجتبی جاویدی


83. صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 65-98

جلال سلطان احمدی؛ ابراهیم تقی زاده؛ راضیه تقی زادگان


86. ماهیت حقوقی طلاق خلع

دوره 4، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 91-115


93. مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 99-123

احمد حاجی ده آبادی


94. بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 99-122

محمد هادی صادقی


95. تقابل جرم و توسعه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 83-107


97. مطالعه میزان رعایت حق مؤلف (کپی رایت)در گستره فعالیتهای علمی کشور

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 85-109

هادی شریف مقدم؛ سینا روح الهی؛ سالومه شریف مقدم


98. اجزاء حق آزادی بیان در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 87-114

عبدالمجید سودمندی


99. رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 67-81

پرویز عامری


100. موجهات انتخابات طبقاتی در مجلس اول مشروطه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 79-102

سیدناصر سلطانی