تعداد مقالات: 242
51. رمانتیسیسم حقوقی: ساوینی و مفهوم volkgeist در حقوق

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 31-58

مسعود زمانی


56. مؤلفه های تعیین کننده جایگاه رئیس کشور

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-59

سیدرضا آل محمد؛ سیدمحمد هاشمی


58. مبانی انسان‌شناختی حق بر حریم خصوصی از دیدگاه اسلام

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 41-69

سید روح الله حسینی کاشانی؛ عنایت الله شریفی؛ سید محمود علوی


61. بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 51-65

هدایت اله سلطانی نژاد


62. بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-81

سعید حکیمی ها؛ بهزاد جودکی؛ کیوان غنی


63. بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقص علم بشر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 51-73

جمشید جعفر پور؛ مجتهد سلیمانی ابوالحسن؛ محمد رحیمی سکه روانی


64. راهبُردهای کنترل کیفری جرایمِ حوزه ی کسب و کار

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-77

اکبر وروایی؛ عیسی بنی نعیمه


66. استفاده منصفانه از علائم تجارتی غیر در تبلیغات مقایسه‌ای

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 57-91

سعید حبیبا؛ سمانه محبی فرد


67. سازوکارهای حقوقی تعامل اصناف با دولت و ضعف نهادمندی اتحادیه‌های صنفی در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 57-83

خلیل اله سردارنیا؛ ساسان جاهدین محمدی


68. اساسی شدن حقوق به مثابه بدیل مشروطه گرایی در دوران جهانی شدن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 57-77

سمانه رحمتی فر؛ مهدی شهابی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی


69. تحلیل جرم‌شناختی پدیده‌ی شرکت‌های هرمی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 57-87

محمدعلی حاجی ده آبادی؛ سمیرا خادم


72. اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 59-98

علی اصغر حاتمی؛ سیده فاطمه زبرجد


73. تعمیم قلمرو موافقت نامه داوری به شخص ثالث و آثار آن

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 59-85

مجید سربازیان؛ سهیلا رنجبری


74. کارت بدهی و ارزیابی تعهدات بانک صادرکننده آن در خصوص انتقال وجه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 59-90

مریم جلالی؛ محمد مهدی الشریف؛ علیرضا فصیحی زاده؛ محمود جلالی