تعداد مقالات: 242
26. نقد الزام رئیس‌جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-22

علی تقی نژاد؛ محمد امین ابریشمی راد


27. تحلیل رقابتی قیمت گذاری گزاف در چارچوب حقوق مالکیت فکری توسط بنگاه‌های مسلط

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-40

وحید حسنی سنگانی؛ سید حسین صفایی


28. امکان سنجی توقیف مبلغ تسهیلات بانکی در حقوق ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-28

مصطفی السان؛ سجاد یاوری


35. ابعاد حقوقی میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 27-59

بیژن عباسی؛ مرتضی رستمی


36. درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 27-50

حسن پوربافرانی؛ علی امیدی؛ بهروز قلیزاده


38. الزامات حقوق بشری در سازمان تجارت جهانی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-58

محمد امامی


39. قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری از حقوق مالکیت صنعتی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 29-53

مصطفی بختیاروند؛ حمید برادران سنجدک


40. تبیین فلسفی عقد معلق

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-56

سیروس حیدری؛ عبدالله تقدسی


41. ارزیابی اصالت ادله الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 29-52

مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری


43. تحلیل کارکرد قاعده «هشدار» در مسئولیت ناشی از تولید

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-67

علیرضا باریکلو؛ زینب حسامی شهرضایی


47. اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 31-56

احمد حاجی ده آبادی؛ امیر اعتمادی


49. ادغام‌های ضدرقابتی و ضمانت اجراهای مقرر در حقوق ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-55

محمدرضا پاسبان؛ ابولفضل غلامی


50. جایگاه اصل احتیاط در حمایت از محیط زیست دریایی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-58

علیرضا آرش پور؛ فرشته بنافی