تعداد مقالات: 207
201. نحوه تصمیم‌گیری دیوان بین‌المللی دادگستری در موارد خلأ حقوقی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 257-283

محسن محبی؛ وحید بذّار


204. وضعیت حقوقی همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقی ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 249-278

جعفر قاسمی؛ مرتضی نجابت خواه؛ فرهنگ فقیه لاریجانی


206. حق تفریح و فراغت اشخاص دارای معلولیت در پرتو اسناد بین‌المللی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 305-344

امیر مقامی؛ مریم سادات امیرشاکرمی