تعداد مقالات: 224
26. بررسی تطبیقی مبانی خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-35

فرشته احمدی‌نیا؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ منوچهر توسلی نائینی


27. نقد الزام رئیس‌جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-22

علی تقی نژاد؛ محمد امین ابریشمی راد


28. تحلیل رقابتی قیمت گذاری گزاف در چارچوب حقوق مالکیت فکری توسط بنگاه‌های مسلط

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-40

وحید حسنی سنگانی؛ سید حسین صفایی


29. امکان سنجی توقیف مبلغ تسهیلات بانکی در حقوق ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-28

مصطفی السان؛ سجاد یاوری


39. الزامات حقوق بشری در سازمان تجارت جهانی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-58

محمد امامی


40. ابعاد حقوقی میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 27-59

بیژن عباسی؛ مرتضی رستمی


41. قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری از حقوق مالکیت صنعتی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 29-53

مصطفی بختیاروند؛ حمید برادران سنجدک


42. اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 31-56

احمد حاجی ده آبادی؛ امیر اعتمادی


43. تبیین فلسفی عقد معلق

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 29-56

سیروس حیدری؛ عبدالله تقدسی


47. ادغام‌های ضدرقابتی و ضمانت اجراهای مقرر در حقوق ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-55

محمدرضا پاسبان؛ ابولفضل غلامی


48. درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 27-50

حسن پوربافرانی؛ علی امیدی؛ بهروز قلیزاده


50. جایگاه اصل احتیاط در حمایت از محیط زیست دریایی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-58

علیرضا آرش پور؛ فرشته بنافی